Pokaż
Więcej

“Pani Paulina Kubś”

Zapraszam na spotkania psychoterapeutyczne osoby w kryzysie, również wymagającymi szybkiej interwencji kryzysowej a także: z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami dysocjacyjnymi, zaburzeniami osobowości (ale nie zamiast hospitalizacji), zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju szeroko rozumianymi oraz zaburzeniami psychosomoatycznymi.

I work also in English.

Pracuję w sposób długoterminowy, korzystając z metod klasycznej psychoterapii. Jestem psychoterapeutką systemową pracującą głównie indywidualnie z osobami dorosłymi. Korzystam z różnych metod terapeutycznych aby lepiej zrozumieć trudności osoby zgłaszającej się po pomoc oraz dopasować metodę do jej potrzeb, na tyle na ile jest możliwe. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Jestem także w procesie certyfikacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego.

Pracuję także metodą psychoterapii IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa), której jestem autorką. Lata pracy z pacjentami w głębokim kryzysie pomogły mi stworzyć pewne podejście, które ma na celu wzmacnianie strategii radzenia sobie z kryzysem i pomoc w tworzeniu własnych mocniejszych granic. Pacjenci z zaburzeniami dysocjacyjnymi lub będący po cięższej traumie, mogą traktować ją jako bazę przed rozpoczęciem psychoterapii innymi metodami, jak np. psychoanaliza, CBT lub inne. Jest to docelowo psychoterapia, która trwa ok. 1,5 roku, w wyjątkowych sytuacjach może trwać dłużej zmieniając swoją formę w psychoterapię długoterminową.

Skupiam się głównie na pomocy psychoterapeutycznej dla kobiet, również pod kątem zaburzeń seksualnych.

Informuję także, że zapraszam już tylko na sesje on-line. Możliwe są także superwizje wg mojej metody.

Ważne:
Nie pracuję i nie zajmuję się:
– nie zajmuję się diagnozą psychologiczną,
– nie prowadzę stricte terapii seksuologicznej dla mężczyzn,
– nie pracuję z osobami uzależnionymi, których okres abstynencji jest krótszy niż 6 miesięcy, również z ich partnerami/kami (osoby współuzależnione),
– nie pracuję też z osobami z głębokimi zaburzeniami osobowości
– nie wydaję opinii ani zaświadczeń (tylko po zakończeniu psychoterapii albo na potrzeby sądu czy innych instytucji),
– nie pracuję z osobami w wieku emerytalnym ani osobami poniżej 18 roku życia,
– nie pracuję z osobami, które wymagają hospitalizacji -> czyli właściwie żaden obszar ich życia nie daje im oparcia (z głębokimi zaburzeniami osobowości i nastroju, tylko po przebytej hospitalizacji),
– nie pracuję z osobami z realnym ryzykiem samobójstwa.

Prowadzę:
– psychoterapię indywidualną osób dorosłych,
– psychoterapię indywidualną osób dorosłych online,
– psychotherapy in English.

Częstotliwość sesji:
– psychoterapia indywidualna raz w tygodniu lub 2 razy w tygodniu.
– coaching z elementami psychoterapii raz na 2 tygodniu (sesja 90 minut).
– w ramach psychoterapii indywidualnej, możliwe są konsultacje rodzinne, jeżeli jest taka potrzeba oraz konsultacje pary (konsultacja rodzinna lub pary/małżeństwa raz/dwa razy w miesiącu. Docelowo konsultacje nie trwają dłużej niż 6 spotkań).
– psychoedukacja kulturowa (w zależności od potrzeb).
– psychoterapia bazująca na wsparciu kulturowym raz w tygodniu (dla obcokrajowców).

Jestem także psychologiem kulturowym, coachem, trenerem, arteterapeutą, psychoterapeutą zaburzeń seksualnych.

Ukończyłam pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym UJ.
Stale podnoszę kwalifikacje zawodowe w ramach różnych podejść terapeutycznych oraz ich technik. Umożliwia mi to dopasowanie metody pracy do indywidualnych potrzeb zgłaszającej się po pomoc osoby.

Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Somatoterapii.

Cennik

Coaching 1 Usług
Coaching z elementami psychoterapii 500.00 zł

(sesja 70 minut)

Psychoterapeuta 12 Usług
Konsultacja psychoterapeutyczna 250.00 zł

(sesja 45-50 minut) on-line

Psychoterapia osób dorosłych 250.00 zł

(sesja 45-50 minut) on-line

Psychoterapia osób dorosłych kontynuacja 180.00 zł

(sesja 45-50 minut) on-line

Psychoterapia par 350.00 zł

(sesja 70 minut) on-line

Psychoterapia rodzinna 350.00 zł

(sesja 90 minut) on-line

Superwizja metodą IPSK (Interwencyjna Psychoterapia Systemowo-Kulturowa) 350.00 zł

(90 minut) on-line lub w gabinecie

Psychoterapia traumy 180.00 zł
Psychoterapia DDA 180.00 zł
Psychoterapia zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych OCD 180.00 zł
Psychoterapia zaburzeń odżywiania 180.00 zł
Psychoterapia zaburzeń seksualnych 250.00 zł

problematyka kobieca, kobiece dysfunkcje seksualne konsultacje, zazwyczaj jest to psychoterapia długoterminowa

Psychoterapia zespołu stresu pourazowego (PTSD) 180.00 zł
Psycholog 1 Usług
Psychoedukacja kulturowa 250.00 zł

Psychoedukacja kulturowa czyli szok kulturowy, relacje między kulturowe, różnice kulturowe. (50 minut) on-line

Członkostwa

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne- sekcja Psychoterapii
  • Polskie Towarzystwo Somatoterapii

“Pani Paulina Kubś” Odpowiedzi

Brak odpowiedzi na forum przez tego specjalistę 

Artykuły

Nie ma jeszcze aktywnego artykułu.
  • Udostępnij profil: