Pokaż
Więcej

“Pani Karolina Żmudzka” Lokalizacja

Gabinet psychologiczny Gabinet psychologiczny

Gabinet psychologiczny

 • Wrocław, ul. Ślężna 193

“Pani Karolina Żmudzka”

Psycholog, terapeuta, diagnosta, trener, akredytowany coach.

Od 14 lat pracuję z ludźmi, którzy stoją u progu ważnych decyzji i zmian, poszukują swojej drogi, chcą odkryć siebie i poczuć w życiu spełnienie. Pomagam im odkrywać i wykorzystywać swój potencjał, by mogli żyć i pracować z pasją. Mam bogate doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, seniorami, rodzinami. Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu kształtującego umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość”. Korzystam z rzetelnych narzędzi psychometrycznych, mam uprawnienia do stosowania testów psychologicznych.

Pracuję eklektycznie integrując zdobytą wiedzę i bogate doświadczenie z różnych obszarów moich zainteresowań osobistych i zawodowych (m.in. coaching, psychoterapia, praca z ciałem, taniec, muzyka, praca z głosem). Na ludzi i świat patrzę holistycznie i systemowo.

Jestem dla moich klientów inspiracją jako człowiek. Dzięki moim różnorodnym doświadczeniom osobistym i zawodowym dobrze rozumiem moją rolę w procesie rozwoju i zmiany klientów. Patrzę na człowieka holistycznie biorąc pod uwagę jego myśli, emocje, ciało, relacje oraz system w jakim funkcjonuje. Pracuję ze spokojem, zaufaniem i wiarą, że wszystko, co się nam przydarza, ma głębszy sens i znaczenie – i uczę innych w taki sposób doświadczać rzeczywistości. Daje mi dużo radości bycie świadkiem rozwoju drugiego człowieka, pogłębiania samoświadomości, doświadczania zmian, rośnięcia w siłę, poszerzania perspektywy, samorealizacji i spełniania marzeń.

Cennik

Psycholog 7 Usług
Doradca rodzicielski 250.00 zł

Konsultacje wychowawcze dla rodziców, 50 minut.
Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu kształtującego umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych."

Konsultacja psychologiczna 250.00 zł

Jednorazowe spotkanie konsultacyjne, 50 minut.

Psycholog edukacyjny 250.00 zł

Konsultacje dla dzieci (szkoła podstawowa) młodzieży i rodziców związane z trudnościami w nauce oraz trudnościami adaptacyjnymi w szkole, 50 minut.

Psycholog rodzinny 250.00 zł

Konsultacje wychowawcze dla rodziców, 50 minut.
Jestem certyfikowanym realizatorem i trenerem programu kształtującego umiejętności wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz współautorką książki z obszaru coachingu kariery dla młodzieży „Jak pomóc młodym ludziom wejść w dorosłość. 75 coachingowych lekcji wychowawczych."

Psychoedukacja 250.00 zł

Spotkanie psychoedukacyjne, 50 min.
Dzielenie się wiedzą nt. funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych.

Psycholog biznesu 500.00 zł

Konsultacje biznesowe dla firm

Psycholog rozwoju człowieka 250.00 zł

Konsultacje rozwojowe

Doświadczenie

 • psycholog, terapeuta ( 2011 - 2016 ) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6

  TERAPIA, PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
  - rozmowy terapeutyczne, porady dla uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół
  - terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (SFBT)
  - poradnictwo dla nauczycieli i pedagogów nt. rozwiązywania problemów w zespołach klasowych
  - obserwacja uczestnicząca dzieci i nauczycieli na terenie placówek

  WARSZTATY, SZKOLENIA
  - ponad 300 h warsztatów z rodzicami i nauczycielami z zakresu umiejętności wychowawczych, 150 h warsztatów dla młodzieży gimnazjum i liceum
  - zrealizowanych 9 edycji „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”
  - 8 edycji „Treningu Rozwoju Osobistego dla młodzieży”
  - program profilaktyczno-interwencyjny „Biorę odpowiedzialność” dla młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne – warsztaty realizowane na terenie szkół nt. FAS / w ramach GPPiRPA
  - interdyscyplinarny program z zakresu profilaktyki dla rodziców Neo Remedium: „Kary a ponoszenie konsekwencji” – cykl warsztatów kształtujących umiejętności wychowawcze / w ramach GPPiRPA
  - wykłady dla rodziców i nauczycieli: „Rekomendacje psychologiczno-pedagogiczne, a praca z uczniem w domu”
  - szkoleniowa rada pedagogiczna: „Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna ucznia i rekomendacje do pracy na terenie domu i szkoły”
  - warsztaty dla młodzieży: „Budowanie relacji”
  - warsztaty dla młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego „Odkryj swoją pasję i zaplanuj przyszłość”, „Mapa marzeń, mapa celów”

  DIAGNOZA
  - opiniowanie, orzecznictwo
  - diagnoza psychologiczna - dysleksja
  - diagnoza zawodowa - predyspozycje, preferencje, zainteresowania
  - opiniowanie w sprawie pierwszeństwa przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej uczniów z problemami zdrowotnymi

 • psycholog ( 2009 - 2022 ) Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny

  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
  - autorski program indywidualnych spotkań wspierających
  rozwój psychiczny dla dzieci wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  - autorski program dla klas I – III wspierający dzieci nadruchliwe, oparty o ekonomię żetonową „Mistrz dobrego zachowania”
  - doradztwo zawodowe dla uczniów i rodziców wspierające podejmowanie decyzji w zakresie wyboru kierunku kształcenia
  - działania profilaktyczne, mediacyjne, wychowawcze i interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli
  - diagnoza zapotrzebowania na psychoprofilaktykę, badanie potrzeb rozwojowych uczniów, raporty z badań
  - autorskie publikacje dla rodziców i nauczycieli: „Jak postępować z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej?”, „Jak stosować ekonomię żetonową?”, „Być ojcem”
  - organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom
  - współpraca z PPP, Sądem, Policją, MOPR-em, Strażą Miejską

  WARSZTATY
  - autorskie warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów, w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych i zapotrzebowanie na psychoprofilaktykę: „Jak radzić sobie ze złością”, „Trening kreatywności”, „Metody skutecznego uczenia się”, „Rozwiązywanie konfliktów”, „Komunikacja interpersonalna”, „Kim będę w przyszłości – Preorientacja zawodowa”, „Moje zasoby i talenty”, „Jak radzić
  sobie z trudnymi emocjami”, „Cechy dobrego kolegi”
  - „Trening integracyjny” dla klas I
  - „Trening Rozwoju Osobistego” dla uczniów klas IV – VI
  - prelekcje dla nauczycieli i rodziców nt. umiejętności wychowawczych

 • psycholog, terapeuta ( 2016 - 2022 ) XV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu

  - realizacja autorskiego projektu "Czwartki dla Rodziców"​: warsztaty, coaching rodzicielski i poradnictwo psychologiczne
  - realizacja zajęć "Podstawy psychologii"​
  - wsparcie dla młodzieży, rodziców, nauczycieli
  - bieżące działania wspierające procesy edukacyjne
  - rozwiązywanie problemów, działania interwencyjne
  - terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

 • psycholog ( 2014 - Obecnie ) własny gabinet

Edukacja

 • magister psychologii ( 2003 - 2008 ) Psychologia

  jednolite studia magisterskie, specjalności Psychoprofilaktyka, Psychologia społeczna, Psychologia komunikacji społecznej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 • kwalifikacje pedagogiczne ( 2009 - 2010 ) Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

 • socjoterapeuta ( 2011 - 2013 ) Socjoterapia i profilaktyka społeczna dzieci i młodzieży

  Kwalifikacyjne studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

 • terapeuta TSR ( 2013 - 2014 ) Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach I i II stopień

  Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

 • Menadżer oświaty ( 2015 - 2016 ) Zarządzanie oświatą - Menedżer oświaty

  Studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 • Doradca zawodowy ( 2010 - 2011 ) Doradztwo zawodowe

  Kwalifikacyjne studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Specjalizacja

Język

“Pani Karolina Żmudzka” Odpowiedzi

Brak odpowiedzi na forum przez tego specjalistę 

Artykuły

Nie ma jeszcze aktywnego artykułu.
 • Udostępnij profil: