Pokaż
Więcej

“Pani Gabriela Lasocka” Lokalizacja

“Pani Gabriela Lasocka”

Nazywam się Gabriela Lasocka, jestem psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Podyplomowe Studia Pedagogiczne. Jestem certyfikowanym trenerem metody TUS – I stopnia Treningu Umiejętności Społecznych (certyfikat nr 66/09/2020) oraz II stopnia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (certyfikat nr 126/09/2020).
Zajmuję się diagnozą i terapią psychologiczną, poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym oraz psychoedukacją. Pracuję indywidualnie z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Na każdej sesji staram się stworzyć przyjemną i rozluźniającą atmosferę. W swojej pracy najbardziej cenię sobie komfort i poczucie bezpieczeństwa moich klientów. Najważniejsze jest dla mnie zbudowanie relacji opartej na akceptacji oraz zaufaniu. Udzielam wsparcia i pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu, lęku, trudności
w relacjach, stresu, niskiej motywacji oraz przeżywającym trudne wydarzenia. W swojej pracy wykorzystuję podejście integracyjne, dostosowuję formę i metodę terapii do indywidualnych potrzeb. Opieram się na kodeksie etyki zawodowej psychologa, u podstaw której leży poszanowanie godności każdej osoby.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, Pogotowiu Opiekuńczym oraz Prywatnej Szkole Podstawowej. Stale poszerzam swój zakres wiedzy, ukończyłam liczne szkolenia m.in.: „Trening umiejętności prowadzenia dialogu motywującego
i skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy z rodziną”, „Praca z rodziną z problemem przemocy”, „Przemoc wobec dzieci: rozpoznawanie symptomów i podejmowania interwencji”, „Borderline w praktyce psychoterapeuty – strategie pracy terapeutycznej i rola relacji terapeutycznej”. Obecnie jestem w trakcie Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej organizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. W celu świadczenia najwyższej jakości usług, swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Cennik

Psycholog

Specjalizacja

Język

“Pani Gabriela Lasocka” Odpowiedzi

Brak odpowiedzi na forum przez tego specjalistę 

Artykuły

Nie ma jeszcze aktywnego artykułu.
  • Udostępnij profil: