Pokaż
Więcej

“Pani Anna Moszko-Wawer” Lokalizacja

Gabinet stacjonarny i online Anna Moszko-Wawer Gabinet stacjonarny i online Anna Moszko-Wawer

Gabinet stacjonarny i online Anna Moszko-Wawer

 • Kazimierza Wielkiego 11, 32-005 Niepołomice
Pon

“Pani Anna Moszko-Wawer”

Pomagam osobom lękowym, depresyjnym lub przeciążonym stresem odzyskać spokój wewnętrzny, radość życia i poczucie spełnienia w relacjach.

Przeprowadzam przez życiowe kryzysy do poczucia bezpieczeństwa i sprawczości.

Jestem psycholożką, certyfikowanym coachem, akredytowanym coachem kryzysowym, trenerką i psychoterapeutką w trakcie szkolenia oraz certyfikowaną edukatorką rodziców.

Pracuję różnymi metodami, wychodząc z założenia, że podejście i narzędzia należy dostosować do sytuacji klienta, jego możliwości, etapu rozwoju i gotowości na zmiany. Dlatego łączę elementy wsparcia psychologicznego i psychoterapii z coachingiem, interwencją kryzysową, psychoedukacją i treningiem.

Na wstępie proponuję diagnozę potrzeb i celów klienta, by następnie przedstawić mój punkt widzenia, proponowane podejście do pracy, w zależności od tego, jaka metoda najlepiej odpowiada na istniejące potrzeby. Klient nie musi wiedzieć, przychodząc do mnie, czy najbardziej potrzebuje wiedzy, zmiany nawyków czy głębszego podejścia pozwalającego na istotne zmiany w osobowości. Moim zadaniem jest pokazanie różnych możliwości, potencjalnych zysków i kosztów, by klient świadomie mógł zdecydować, w co na dany moment chce się zaangażować.

W mojej pracy łączę psychodynamiczne rozumienie rozwoju człowieka z:
– elementami terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach,
– zmianą nawyków w podejściu poznawczo-behawioralnym,
– pracą ze stresem przy wsparciu medytacji uważności mindfulness,
– pracą z emocjami przez ciało poprzez TRE (Trauma Releasing Exercices) i metodę Aleksandra Lowena,
– relaksacją i wizualizacją,
– psychoedukacją,
– podejściem psychosomatycznym,
– elementami dietoterapii,
– zadbaniem o możliwe biologiczne przyczyny stanów psychologicznych (informuję o ewentualnych somatycznych przyczynach zaistniałych objawów i w razie uzasadnionych podejrzeń, proponuję badania diagnostyczne).

W moim przekonaniu człowiek jest biologiczno-psychologiczno-społeczno-duchową całością i nie można zajmować się jedną perspektywą pomijając pozostałe. Dlatego nieustannie doszkalam się z dziedzin pokrewnych psychologii akademickiej, uzupełniających holistyczne rozumienie psychodynamiki człowieka.

Od lat angażuję się też w moje własne procesy terapeutyczne i coachingowe, indywidualne i w grupie, zakładając, że mogę z klientką / klientem dotrzeć jedynie tak daleko, jak doszłam we własnym rozwoju.

Moją pracę regularnie poddaję superwizji.

Cennik

Psycholog 4 Usług
Konsultacja psychologiczna 200.00 zł
Doradca rodzicielski 200.00 zł
Psycholog par 200.00 zł
Psycholog rozwoju człowieka 200.00 zł
Coaching 2 Usług
Coaching osobisty 200.00 zł

Możliwy również zakup pakietu na preferencyjnych warunkach

Coaching z elementami psychoterapii 200.00 zł

Możliwy również zakup pakietu na preferencyjnych warunkach

Edukacja

 • magisterium psychologia WSB-NLU

  psychologia kliniczna i osobowości
  psychologia rozwoju i coachingu

 • studia podyplomowe coach i trener WSE

  coaching ericksonowski wg standardów International Coach Federation
  certyfikat ACSTH of International Coach Federation

 • psychoterapia Collegium Medicum UJ

  4-letnie szkolenie całościowe w psychoterapii w podejściu psychobiospołecznym - w trakcie

 • coach kryzysowy PTCiIK

  certyfikat nr 2/09/CK/2019 Polskiego Towarzystwa Coachingu i Interwencji Kryzysowej

Specjalizacja

“Pani Anna Moszko-Wawer” Odpowiedzi

Brak odpowiedzi na forum przez tego specjalistę 

Artykuły

Nie ma jeszcze aktywnego artykułu.
 • Udostępnij profil: