Pokaż
Więcej
Terapeutyczna funkcja baśni.

Według „Słownika terminów literackich” (Sierotwiński, 1966, s. 43) baśń jest to „opowiadanie ludowe o dominujących elementach fantastyki (o nadprzyrodzonych istotach i cudownych zdarzeniach, wróżkach, czarach, itp.) lub o tym, co nieznane z doświadczenia pobudza wyobraźnie, jak np. baśnie o królach, skarbach...

Categories: