Pokaż
Więcej
  1. Strona Główna
  2. Polityka Prywatności
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Serwisu www.zaufanypsycholo.pl

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.zaufanypsycholog.pl jest firma  INTERTWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Kraków. Wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779989, posiadająca numer  NIP: 6762564419 i numer REGON: 383011478, adres e-mail kontaktowy: kontakt@zaufanypsycholog.pl 

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do momentu zgłoszenia przez klienta chęci ich usunięcia. Firma  INTERTWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystywaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Dlatego, w trosce o najwyższą jakość prowadzonej polityki prywatności, zastosowano do ochrony danych osobowych niezbędne zabezpieczenia organizacyjne, a także zabezpieczenia o charakterze technicznym i programistycznym.

DANE OSOBOWE

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą. Specjalista oraz Pacjent/Użytkownik podaje tylko niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji funkcjonowania portalu, logowania się do systemy, umówienia wizyty, kontaktu ze Specjalistą oraz jeśli została wyrażona zgoda na otrzymywanie biuletynu na otrzymywanie powiadomień i informacji marketingowych.


W trakcie rejestracji prosimy o podanie:
Dane Osobowe: Imię I Nazwisko, Adres e-mail

Wybór zakładanego konta

Dane osobowe podane w trakcie rejestracji wizyty zamówienia są przetwarzane są przez stronę www.zaufanypsycholog.pl oraz następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail

Cookies

Na naszych stronach podmioty trzecie zamieszczają informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie) oraz uzyskują do nich dostęp. To nasi zaufani partnerzy z którymi stale współpracujemy, aby dostosować do Twoich potrzeb i zainteresowań reklamy na naszych i ich stronach, a także usługi, które dostarczamy my i nasi zaufani partnerzy. Takim zaufanym partnerem są podmioty z grupy kapitałowej Wirtualnej Polski.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail.

Przetwarzanie tych danych będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym wyrażeniu przez klienta zgody podczas rejestracji gdy klient zaznaczy, że chce otrzymywać informacje marketingowe w postaci newslettera/biuletynu.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu zgłoszenia przez klienta chęci cofnięcia zgody.

Podane dane nie będą podlegać profilowaniu.

firma  INTERTWINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie będzie przekazywać danych osobowych klientów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klient który uzna, że zostały naruszone prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych może wnieść skargę do: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86