Super User

Cennik

Terapia indywidualna: 100 zł / 50 min
Jednorazowa konsultacja: 150 zł
Badanie osobowości: 150 zł
Badanie ilorazu inteligencji dzieci i dorosłych: 150 zł
Badanie neuropsychologiczne (badanie w kierunku otępienia, badanie funkcji poznawczych np. po udarach): 150 zł
Doradztwo zawodowe z badaniem predyspozycji zawodowych: 200 zł
Badanie w kierunku dysleksji rozwojowej: 150 zł
Wydawanie pisemnej opinii i/lub diagnozy na podstawie przeprowadzonego badania, terapii lub testów psychologicznych - ustalane indywidualnie
min. 70 zł
Terapia rodzinna, małżeńska, par: 150 zł / 1,5 godziny