Super User

Konsultacja psychologiczna:

Konsultacja poprzedza podjęcie terapii, warsztatu lub treningu. Jej celem jest zidentyfikowanie oczekiwań klienta, sformułowanie celu oraz dobór odpowiedniej formy pomocy.

Diagnoza:

Stanowi ona element pełnego badania stanu psychicznego. Mogą z niej skorzystać również osoby zainteresowane poznaniem swojego poziomu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych) oraz oceną osobowości, predyspozycji zawodowych.

Każda metoda diagnostyczna dobierana jest indywidualnie, lub wykonywana jest na bezpośrednią prośbę i zlecenie badanego.

W Centrum Diagnozy Psychologicznej Terapii i Rozwoju Osobistego wykorzystujemy następujące narzędzia: testy psychologiczne - szczegóły dostępne w zakładce TESTY.

Psychoterapia:

Psychoterapia indywidualna to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych oraz rozwiązywania problemów osobistych przy użyciu narzędzi psychologicznych. Odbywa się ona poprzez indywidualny kontakt z terapeutą. Terapia odbywa się zazwyczaj z częstotliwością jednego - dwóch spotkań w tygodniu, trwających zwykle 50 minut.

Couching:

Stanowi efektywny i dynamiczny proces, służy rozwijaniu, doskonaleniu swoich kompetencji, uzyskiwaniu świadomości swoich atutów i posiadanego potencjału. Z Couchem można pracować w następujących obszarach:

- Rozwój osobisty
- Utrata pracy/zmiana pracy
- Dylematy karierowe
- Rozwój umiejętności komunikacyjnych
- Poprawa jakości życia
- Osiąganie balansu w życiu osobistym i zawodowym
- Dbanie o zdrowie
- Poprawa samoświadomości
- Rozwiązywanie trudności z dziećmi/nastolatkami

Terapia tematyczna:

- Rozwód i rozstanie – w takich sytuacjach niekiedy ciężko jest się odnaleźć w codziennym życiu, ułożeniu go na nowo. Przeżywamy poczucie krzywdy bądź winy, złość na siebie lub drugą stronę. Czasami towarzyszy nam rozpacz, poczucie ogromnej straty lub życiowej porażki, Możemy odczuwać lęk przed przyszłością i obawę przed budowaniem nowej wizji przyszłości.
- Budowanie poczucia własnej wartości – czyli jak pokochać siebie? W trakcie spotkań poruszany będzie temat tego, jakie klient przejawia nastawienie wobec siebie. Wspólnie z terapeutom będzie poszukiwał odpowiedzi na pytania, które pozwolą mu odkryć i poradzić sobie z negatywnymi, obniżającymi samoocenę przekonaniami.